УСЛОВИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

            Тук можете да се запознаете с нашите Условия за защита на личните данни, където е описано какво се случва с Вашите лични данни, когато посетите нашия уебсайт. Под „лични данни" се разбира всяка информация, чрез която можете да бъдете идентифицирани.

 1. Данни за администратора на лични данни и данни за контакт с него.

            Администратор на личните данни на лицата, които посещават този уебсайт, е "РОВЕ Интернешънъл" ЕООД, ЕИК:203329953, със седалище и адрес на управление в гр. София 1000, район Триадица, ул. Позитано №7, ет. 6, офис 23. За въпроси по повод обработването на личните данни на лицата, които посещават този уебсайт, можете да се свържете с нас като изпратите съобщение по електронна поща или се свържете по телефона:

Лице за конктакт: г-н Калоян Маринов

e-mail: k.marinov@rowe.international

тел. за контакти: +359 897 231 341

 1. Какви видове лични данни събираме и с каква цел?

            За ползването на функционалностите на уебсайта не е необходима никаква форма на регистрация, което Ви дава възможност да го посещавате, без да ни информирате кой сте. За предоставянето на някои услуги (форма за контакт, форма за запазване на час за смяна на масло), обаче, ще е необходимо да ни предоставите Ваши лични данни, а именно следните: име, фамилия, имейл адрес, телефон, регистрационен номер на автомобил, допълнителна информация, която решите да ни предоставите. Без да ни предоставите тези лични данни, ние не бихме могли да отговорим на запитването Ви, понеже няма да можем да Ви идентифицираме, няма да разполагаме с данните Ви за контакт, както и със запитването, на което трябва да отговорим.

 1. На какво основание обработваме Вашите данни?

            Обработваме посочените по-горе Ваши лични данни на основание чл. 6, ал. 1, буква „б“ от Общия регламент относно защитата на данните („ОРЗД“) - „обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор“. Посредством двете форми за контакт Вие отправяте към нас запитвания, които са насочени към евентуални последващи договорни отношения във връзка с предоставяните от нас услуги или във връзка с установените вече договорни отношения между страните във връзка с предоставяните услуги.

 1. На кого предоставяме Вашите данни?

            Няма да продаваме, споделяме или по друг начин да предаваме личните данни, предоставени от Вас при ползването на уебсайта, на трети лица, извън категориите получатели, посочени в настоящите Условия за защита на личните данни. Освен Администратора на лични данни, достъп до посочените по-горе лични данни има Рове Маркетинг ГМБХ, Германия (ROWE Marketing GmbH, Worms, Rheinland-Pfalz), което дружество обработва необходимите лични данни с оглед поддръжката на настоящата електронна страница. Това дружество има всички задължения на обработващ лични данни съгласно ОРЗД и е длъжно да не предоставя личните Ви данни на други трети лица, освен съгласно изискванията на закона, както и да спазва настоящите Условия за защита на личните данни. Съобщенията, които ни предоставяте чрез формата за контакт, се съхраняват в Microsoft Outlook Exchange и достъп до тях има само Администраторът.

Освен това, възможно е лични данни да бъдат разкрити на трето лице, ако сме длъжни да го направим по силата на закона или разпореждане на съд или орган на власт, както и ако разкриването е необходимо по друг начин в помощ на наказателно или друго правно разследване или производство в страната или чужбина.

 1. Какъв е срокът за съхранение на личните данни?

            Посочените по-горе лични данни се съхраняват от Администратора до изтичане на срок от 5 години от предоставяне на услугата или от преустановяване на кореспонденцията между страните, който срок изтича по-късно.

 1. Липса на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

            Предоставените от Вас лични данни не се ползват за автоматизирано вземане на решения, включително профилиране съгласно чл. 22 от ОРЗД.

 1. Какви мерки за сигурност и поверителност прилагаме?

            За да се обезпечи сигурността и поверителността на личните данни, които събираме онлайн, ние използваме различни мерки за сигурност, сред които и посочените по-долу.

            Този уебсайт използва SSL или TLS криптиране за защитни цели и за предпазване от изтичането на поверителна информация, например в запитванията, които отправяте до нас. Можете да разпознаете криптираната връзка, когато адресът, изписан във Вашия браузър се промени от “http://” на “https://” и на същото място се появи заключваща икона. При активиране на SSL или TLS криптиране, личните данни, които ни предоставяте, не могат да бъдат прочетени от трети лица.

 1. Какви са Вашите права като субекти на данни, какъв е начинът на упражняването им?

            Вашите права се изразяват в:

 • Право на достъп: това право Ви дава възможност да получите актуална информация по всеки от посочените по-горе въпроси, както и копие на личните данни, които са в процес на обработване.
 • Право на коригиране: можете да поискате да коригираме без ненужно забавяне неточните лични данни;
 • Право на изтриване: можете да поискате да изтрием Вашите лични данни, ако са налице основанията, предвидени в чл. 17 от ОРЗД;
 • Право на ограничаване на обработването: можете да поискате да ограничим обработването на Вашите лични данни, ако са налице основанията, предвидени в чл. 18 от ОРЗД;

Ако желаете да се свържете с нас във връзка с упражняването на горните права, изпратете ни съобщение по електронна поща:

Лице за контакт: г-н Калоян Маринов,

e-mail: k.marinov@rowe.international

В съобщението посочете наименованието на уебсайта, на който сте предоставили лични данни и опишете подробно правото, което искате да упражните, като приложите надлежна идентификация на самоличността си. Това не отменя правото Ви, при нарушение от наша страна, да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Събиране на информация чрез "бисквитки"

Нашият уебсайт използва т.нар. "бисквитки" – малки текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър или мобилно устройство, когато разглеждате уебсайтове, и се запаметяват от Вашия браузър. Те не увреждат Вашия компютър и не съдържат вируси. Предназначени са да ни помагат да направим нашия уебсайт по-лесен за употреба, ефективен и сигурен.  

            Повечето от бисквитките са т.нар. „бисквитки на сесии“. Тези бисквитки траят до затваряне на браузъра и автоматично се заличават след Вашето посещение. Други бисквитки се пазят на паметта на Вашето устройство докато не ги унищожите. Те позволяват да бъде разпознат Вашият браузър при следващото Ви посещение на сайта.

            Можете да конфигурирате браузъра си да Ви информира за използването на бисквитки, за да можете да решавате във всеки отделен случай дали да приемете или откажете бисквитка. Алтернативно, Вашият браузър може да бъде конфигуриран автоматично да приема бисквитки при определени условия или винаги да ги отказва, както и автоматично да изтрива бисквитките като затворите браузъра си. Следва да имате предвид, че забраняването на бисквитките може да доведе до ограничаване на функционалностите на този уебсайт.

            Google Analytics

            Този уебсайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализи. Тя се предоставя от Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ.

            Google Analytics използва бисквитки. Информацията, генерирана от бисквитките при ползването на уебсайта обикновено се прехвърля към сървърите на Google в САЩ и се съхранява там. Една част от тези бисквитки са сесийни, а други се съхраняват на вашето устройство за срок до 2 години. Този вид бисквитки се ползва на основание чл. 6, ал. 1, буква „е“ от Общия регламент относно защитата на данните. Администраторът на лични данни има легитимен интерес да анализира поведението на посетителите на сайта, за да оптимизира работата на уебсайта и рекламата му.

            На този уебсайт е активирана функцията за IP анонимизиране. Вашият IP адрес ще бъде модифициран от Google в рамките на Европейския съюз или други страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство преди предаването му в Съединените щати. Само по изключение, цялостният IP адрес се изпраща на сървърите на Google в САЩ и след това се модифицира. Google ползва тази информация от името на Администратора на лични данни, за да анализира ползването на уебсайта, за да съставя отчети за активността в уебсайта, както и за да предоставя други подобни услуги. Предоставеният от Вашия браузър IP адрес за целите на Google Analytics няма да бъде съпоставян с други данни, държани от Google.

            Можете да забраните ползването на тези бисквитки чрез съответните настройки на Вашия браузър. Искаме да отбележим, че това може да доведе до невъзможност да се ползвате от пълната функционалност на уебсайта. Можете и да забраните данните, генерирани от бисквитки данни (вкл. Вашия IP адрес) да бъдат предоставяни на Google, инсталирайки браузър плъгин от този линк: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. За повече информация как Google Analytics обработва лични данни, вижте политиката за лични данни на Google:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Сървърни лог файлове

            Чрез уебсайта събираме и съхраняваме информация, която Вашият браузър автоматично ни предоставя под формата на „сървърни лог файлове“ като тази информация включва:

 • Вид браузър и версия на браузъра;
 • Използвана операционна система;
 • Референтен URL адрес;
 • Име на хоста на компютъра, от който се осъществява достъп;
 • Време, в което е осъществена заявката до сървъра;
 • IP адрес;

Тези данни няма да бъдат комбинирани с данни от други източници. Основанието за обработването им е чл. 6, ал. 1, буква „б“ от Общия регламент относно защитата на данните, който позволява обработването на лични данни с оглед предприемането на стъпки по искане на субекта на данни за сключването на договор, както и с оглед неговото изпълнение. Без тези данни не бихме могли да Ви идентифицираме като ползвател, както и да Ви предоставим възможността да ползвате нашия уебсайт.

Социални медии – Фейсбук плъгин

            Нашият уебсайт включва плъгин (plugin) на социалната мрежа фейсбук Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Калифорния 94025, САЩ. Фейсбук плъгинът може да бъде разпознат по логото на Фейсбук на нашия сайт. За информация по отношение на Фейсбук плъгините, посетете https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

            Когато посетите нашия уебсайт, чрез плъгина се осъществява директна връзка между Вашия браузър и Фейсбук сървъра. Това позволява на Фейсбук да получи информация, че Вие сте посетили нашия уебсайт. Ако кликнете върху бутона на Фейсбук, докато сте влезли във Вашия Фейсбук профил, Вие свързвате съдържанието на нашия уебсайт към профила Ви във Фейсбук. Моля да имате предвид, че ние не разполагаме с информация за съдържанието на данните, които получава Фейсбук или как Фейсбук ги използва. За повече информация, можете да се запознаете с политиката за поверителност на Фейсбук - https://de-de.facebook.com/policy.php. Ако не желаете Фейсбук да получава информация за Вашето посещение на нашия уебсайт, моля излезте от профила си във Фейсбук.

Google Maps

            Този уебсайт използва услугите на Google Maps чрез API. Тези услуги се предоставят от Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ. За да ползвате Google Maps, ще е необходимо да се запазят данни за Вашия IP адрес. Тази информация, в общия случай, се прехвърля на сървъри на Google в САЩ и се съхранява там. Администраторът на лични данни не може да влияе на този процес.  Използването на Google Maps прави нашия уебсайт по-привлекателен и улеснява достъпа до нашия физически адрес. Това обосновава нашия легитимен интерес да ползваме услугата Google Maps съгласно чл. 6, ал. 1, буква „е“ от Общия регламент относно защитата на данните.

Използване на технологията SalesViewer®

            Този уебсайт използва технологията SalesViewer®, предоставяна от SalesViewer® GmbH на основание легитимния интерес на Администратора на лични данни (чл. 6, ал. 1, буква „е“ от Общия регламент относно защитата на данните) да събира и съхранява данни за целите на маркетинга, маркетингови проучвания и оптимизация. С помощта на базиран на JavaScript код се засича свързана с дружеството информация, която се генерира при ползването на уебсайта. Данните се криптират с невъзстановима еднопосочна функция (така нареченото хеширане). Така те са незабавно псевдонимизирани и не се използват за идентифициране посетителите на уебсайта. Записването и съхранението на лични данни може да бъде преустановено по всяко време с незабавен ефект за в бъдеще посредством следната връзка: https://www.salesviewer.com/opt-out. В този случай бисквитката за отказ се записва на вашето устройство. Ако изтриете бисквитките в браузъра, ще трябва да използвате предоставената връзка отново.